Η θεωρητική εκπαίδευση με 3 απλά βήματα...

διαβάζω τις ερωτήσεις ανα κεφάλαιο

Διαβάζω τις ερωτήσεις ανα κεφάλαιο

σημειώνω τις ερωτήσεις που με δυσκολεύουν

Σημειώνω τις ερωτήσεις που με δυσκολεύουν

κάνω τεστ τυχαίων ερωτήσεων & βλέπω στατιστικά

Κάνω τεστ τυχαίων ερωτήσεων & βλέπω στατιστικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Επιλέξτε τεστ Κ.Ο.Κ ανάλογα με την κατηγορία διπλώματος που επιθυμείτε, πατήστε "Τυχαία επιλογή" για τεστ παρόμοιο με το επίσημο στο οποίο θα εξεταστείτε, δείτε τις ερωτήσεις ανα κεφάλαιο κάνοντας δωρεάν εγγραφή.

Μοτοσυκλέτα
Ι.Χ. Αυτοκίνητο
Φορτηγό Π.Ε.Ι.
Λεωφορείο
Λεωφορείο Π.Ε.Ι.

Πινακίδες σήμανσης του Κ.Ο.Κ.

Μια σειρά από πινακίδες χρησιμοποιούνται σε ελληνικούς δρόμους, όπως πινακίδες προορισμού, πινακίδες προειδοποίησης για πιθανούς κινδύνους ενόψει και ρυθμιστικές πινακίδες που καθοδηγούν τους χρήστες του δρόμου να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες.
Οι οδικές πινακίδες στην Ελλάδα κατηγοριοποιούνται τυπικά σε σύνολα, προσδιοριζόμενα από τα αρχικά γράμματα της εκάστοτε κατηγορίας κι έναν αριθμό:

Πινακίδες που υποδηλώνουν το ίδιο νοήμα αλλά προς διαφορετική κατεύθυνση, ή είναι παρεμφερείς των βασικών πινακίδων αλλά έχουν ελαφρώς διαφορετικό νόημα, έχουν το ίδιο γράμμα και αριθμό, αλλά διαχωρίζονται με ένα πεζό γράμμα (π.χ. α, β, γ, δ, ... ή α για αριστερά και δ για δεξιά)

Επίσημα βιβλία του Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) αποτελεί το πιο σημαντικό νομικό κείμενο σχετικά με την ασφαλή και εύρυθμη κυκλοφορία στους δρόμους. Η καλή γνώση και η τήρηση των διατάξεών του είναι απαραίτητη όχι μόνο για τους οδηγούς, αλλά και για όλους τους χρήστες των οδών, αφού η ασφάλεια επηρεάζεται από τη συμπεριφορά όλων μας. Με αυτή τη λογική ο Κ.Ο.Κ. δεν είναι απλά ένα νομικό κείμενο αλλά κανόνας ζωής, διότι η τήρηση των διατάξεών του επιβάλλεται επί της ουσίας για την προστασία της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης.