Ελάχιστος υποχρεωτικός εξοπλισμός αυτοκίνητου - Πυροσβεστήρας Φαρμακείο Τρίγωνο

Πολλοί αναρωτιούνται όταν αγοράζουν καινούριο αυτοκίνητο ή γενικά όταν θέλουν να εξοπλίσουν το αυτοκίνητό τους, πoιος είναι ο ελάχιστος υποχρεωτικός εξοπλισμός τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για να τηρήσουν την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) προβλέπει ότι ο ελάχιστος υποχρεωτικός εξοπλισμός που πρέπει να βρίσκεται σε ένα όχημα είναι ο ακόλουθος:

 • Προειδοποιητικό τρίγωνο
 • Φαρμακείο αυτοκινήτου
 • Πυροσβεστήρας
 • Ρεζέρβα
 • Ένα δεύτερο ζευγάρι γυαλιά οράσεως, στην περίπτωση που στο δίπλωμα οδήγησης αναγράφεται ο κωδικός 01 που σημαίνει οδήγηση με γυαλιά
Προειδοποιητικό τρίγωνο

Το προειδοποιητικό τρίγωνο χρησιμοποιείται για να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς για κίνδυνο από ακινητοποιημένο όχημα μπροστά. Σε περίπτωση που το όχημα μας ακινητοποιηθεί αναγκαστικά επί του οδοστρώματος από βλάβη, ατύχημα ή άλλη αιτία ή αναγκαστούμε να σταθμεύσουμε επί του οδοστρώματος σε θέση όπου απαγορεύεται η στάθμευση, η τοποθέτηση του προειδοποιητικού τριγώνου είναι απαραίτητη τόσο για τη δική μας ασφάλεια όσο και των διερχόμενων οδηγών. Το προειδοποιητικό τρίγωνο είναι μια τριγωνική πινακίδα ή συσκευή που έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και προδιαγραφές ώστε να γίνεται ορατό και την ημέρα και τη νύχτα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που οι οδηγοί δε διαθέτουν προειδοποιητικό τρίγωνο, ή δεν το χρησιμοποιούν όταν χρειάζεται ή το τοποθετούν λανθασμένα σε μικρή απόσταση από το όχημα, με αποτέλεσμα οι διερχόμενοι οδηγοί να μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης.

Που και πότε τοποθετείται

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε ενέργεια:

 • Αναγκαστικά ακινητοποιημένο όχημα επί του οδοστρώματος
 • Εάν ένα όχημα ακινητοποιηθεί αναγκαστικά επί του οδοστρώματος από βλάβη, ατύχημα ή άλλη αιτία, ο οδηγός του υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια να το μετακινήσει εκτός του οδοστρώματος. Αν δεν μπορεί, οφείλει να τοποθετήσει το προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση εκατό (100) τουλάχιστον μέτρων πίσω από το όχημα και κατά τη νύχτα να έχει αναμμένα τα φώτα θέσης. (Κ.Ο.Κ. , Άρθρο 29, παρ. 3). Επιπρόσθετα, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν και τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ), ώστε να καταστεί το όχημα ακόμα πιο ορατό για την ασφάλεια όλων.
 • Η τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο απόστασης των 100 μέτρων μεταξύ ακινητοποιημένου οχήματος και προειδοποιητικού τριγώνου είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να εξασφαλίσει στους διερχόμενους οδηγούς τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης, ώστε να αποφύγουν το ακινητοποιημένο όχημα και να αποφευχθεί ενδεχόμενο ατύχημα είτε με το ακινητοποιημένο όχημα είτε με άλλα διερχόμενα οχήματα. Παρατηρείται επίσης συχνά το φαινόμενο, σε περίπτωση μικροατυχημάτων, όπου τα αυτοκίνητα έχουν υποστεί ελάχιστη έως καθόλου βλάβη και διατηρούν τη δυνατότητα μεταφοράς εκτός του οδοστρώματος, οι οδηγοί τους να τα ακινητοποιούν για παράδειγμα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και μάλιστα χωρίς προειδοποιητικό τρίγωνο για να λογομαχήσουν επί του οδοστρώματος ή για να περιμένουν την τροχαία ή την ασφαλιστική, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο να προκληθούν ακόμα σοβαρότερα ατυχήματα ή και κάποιο δυστύχημα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο τη δικιά μας όσο και των γύρω μας.
 • Συνεπώς, η ακινητοποίηση οχημάτων επί του οδοστρώματος να γίνεται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες ασφάλειας, όπως η τοποθέτηση του προειδοποιητικού τριγώνου και η απομάκρυνση των επιβατών των οχημάτων από το οδόστρωμα.
Συχνές ερωτήσεις
 • Ποια οχήματα υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με προειδοποιητικό τρίγωνο;
  Σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ., όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός από τις δίτροχες μοτοσυκλέτες χωρίς καλάθι, τα τρίτροχα μοτοποδήλατα και τα ρυμουλκούμενα, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με προειδοποιητικό τρίγωνο.
 • Ποιες είναι οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του προειδοποιητικού τριγώνου, συμφώνα με τη νομοθεσία;
  Σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ., το προειδοποιητικό τρίγωνο αποτελείται από ισόπλευρο τρίγωνο που έχει πλευρά μήκους όχι μικρότερη των 40 εκατοστών και πλάτους όχι μικρότερη των 5 εκατοστών, ενώ το εσωτερικό μέρος μπορεί να είναι κενό ή χρωματισμένο με ανοιχτό χρώμα. Οι πλευρές του τριγώνου αυτού πρέπει να είναι κατασκευασμένες από αντανακλαστική ύλη ερυθρού χρώματος. Το τρίγωνο πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να μπορεί να τοποθετείται σταθερό σε κατακόρυφη θέση. Οι προδιαγραφές των τριγώνων, της αντανακλαστικής ύλης, καθώς και των ειδικών συσκευών επισήμανσης, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 • Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος μου επί του οδοστρώματος δεν αρκεί να χρησιμοποιήσω τα αλάρμ;
  Από μόνη της η χρήση των αλάρμ (φώτα έκτακτης ανάγκης) θεωρείται ανεπαρκής και απαιτείται οπωσδήποτε η τοποθέτηση του προειδοποιητικού τριγώνου στην προβλεπόμενη από το νόμο απόσταση, για να προειδοποιήσει εγκαίρως τους διερχόμενους οδηγούς για τον επικείμενο κίνδυνο και να τους εξασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης για την αποφυγή ατυχήματος. Ωστόσο, η χρήση των αλάρμ αποτελεί επιπρόσθετο μέτρο για να καταστεί ορατό το ακινητοποιημένο όχημα, χωρίς όμως να είναι από μόνη της επαρκής.
 • Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που ακινητοποιηθεί το όχημά μου πάνω στο οδόστρωμα και δεν έχω προειδοποιητικό τρίγωνο;
  Το να μη διαθέτετε προειδοποιητικό τρίγωνο στο όχημά σας, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό σας αλλά και τους διερχόμενους οδηγούς. Αν ωστόσο, το όχημά σας βρίσκεται ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα σε επικίνδυνο σημείο, ώστε να μη γίνεται ορατό από τους οδηγούς παρά μόνο την τελευταία στιγμή και δεν έχετε προειδοποιητικό τρίγωνο, είναι απαραίτητο να επισημάνετε το όχημά σας με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, εσείς οι ίδιοι ή κάποιο άλλο άτομο πρέπει να κάνετε σήμα στα οχήματα σε κατάλληλη απόσταση και φροντίζοντας να μην εκτεθείτε σε κίνδυνο.